Svi događaji, dešavanja, koncerti i konferencije na Kopaoniku na jednom mestu.

Dec
07

SKI OPENING 7.12.2017 – 10.12.2017

Vreme dešavanja: Nije setovano vreme / Lokacija dešavanja: Kopaonik

Otvaranje ski sezone 2017/2018. na Kopaoniku planirano je za 7. decembar 2017. godine. Prve dane na snegu provedite u skijanju, snowboardingu, sankanju, ski takmičenjima…

Dec
08

Srebrnac nagrađuje!

Vreme dešavanja: 08.12.2017 / Lokacija dešavanja: Kopaonik

SREBRNAC-poster-PRIKAZ_03 

SREBRNAC NAGRAĐUJE

  • napravi fotografiju
  • podeli je kao public na svom FB profilu
  • obavezno stavi #Srebrnac
  • osvoji najslađe palačinke za dvoje u Srebrncu (jedna nagrada nedeljno)
  • i vikend za dvoje (glavna nagrada)

Najbolje fotografije za najslađe nagrade u Srebrncu!

PRAVILA TAKMIČENJA

Pre učestvovanja u igri „Srebrnac nagrađuje“ molimo Vas da detaljno pročitate ova pravila!

1.1. Organizator konkursa pod nazivom „Srebrnac nagrađuje“ je “SREBRNAC”

Gobelja bb 36354 Kopaonik, u nastavku Organizator.

1.2. Takmičenje se održava zbog promocije hotela “Srebrnac”, a organizuje se na Facebook-u i na Facebook stranici www.facebook.com/srebrnachotel.

2. Trajanje

2.1. Takmičenje se održava u periodu od 00 sati 08.12.2017. do 09.03.2018. u 12.00 sati.

3. Učestvovanje

3.1. Pravo učestvovanja imaju (preporuka: punoletni i poslovno sposobni) državljani Republike Srbije, koji na dan 08.12.2017.god. imaju barem 18 godina) koji su registrovani na društvenoj mreži “Facebook” (na web-stranici h ps://www.facebook.com/)

3.2. U takmičenju ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora sa svojom užom porodicom. Pod užom porodicom se podrazumeva društvena grupa koja se sastoji od supružnika i najbližih krvnih srodnika (roditelji i deca) koji obično žive zajedno.

4. Način učestvovanja

4.1. Korisnici zainteresovani za učestvovanje u konkursu moraju da naprave autorsku fotografiju, podele je na svom Facebook profilu kao “public”, uz obavezan hašteg #Srebrnac. Ovaj vid takmičenja bi trebalo da predstavlja zabavu i nikako ne bi trebalo da bude uvredljiv po bilo koje drugo lice. Fotografija koju učesnik postavlja mora biti njegovo vlasništvo, a svako ko se pojavljuje na fotograji mora dati saglasnost vlasniku fotograje. Organizator nema nikakvu odgovornost ukoliko učesnik konkursa iskoristi fotograju osobe koja za to nije dala saglasnost ili fotografiju na koju ne polaže autorska prava.

Od svih objavljenih fotografija, koje će se pretraživati na Facebook-u pomoću gore navedenog haštaga #Srebrnac, najlepša će biti nagrađena. Jednom nedeljno će se nagrađivati po jedna fotografija, dok će na kraju konkursa sve fotografije koje su bile nedeljni pobednici ući u izbor za glavnu nagradu, vikend za dvoje u hotelu Srebrnac.

4.2. Jedan korisnik može imati samo jedan profil za učestvovanje i može postovati neograničen broj fotografija, ali može osvojiti samo jednu nedeljnu i jednu glavnu nagradu.

5. Diskvalikacija

5.1. Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvali kuje učesnike za vreme trajanja takmičenja i to: ako učesnik prekrši ova Pravila ili ostavi netačne lične podatke prilikom davanja saglasnosti, ako se učesnik koristi lažnim profilima kako bi učestvovao u takmičenju. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu učestvovanja u takmičenju.

5.2. Svi učesnici koji su diskvali kovani o tome će biti obavešteni ako postave pitanje u inbox-u Facebook strane Srebrnac. Organizator nema pravo i neće moći da iznosi informacije o takmičenju u komentarima ispod posta.

6. Nagrada

6.1. Nagrade osvajaju takmičari čije fotografije budu izabrane od strane žirija iz hotela Srebrnac, a nagrade su:

  • nedeljna nagrada – palačinke za dvoje
  • glavna nagrada – vikend za dvoje u hotelu Srebrnac.

6.2. Organizator zadržava pravo promene termina takmičenja.

6.3. Učesnici u ovom takmičenju nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one koja je navedena u ovim Pravilima.

6.4. Učesnici su saglasni da sve fotografije pristigle tokom Tačmičenja ostaju na raspolaganju Organizatoru, da ih koristi prema svojim potrebama.

 

Dec
12

Kopaonička škola prirodnog prava 2017 – Savetovanje pravnika Kopaonik 2017

Vreme dešavanja: Nije setovano vreme / Lokacija dešavanja: Kopaonik

Kao i prethodnih godina i ovogodišnja škola prirodnog prava na Kopaoniku ugostiće brojne učesnike iz zemlje i inostranstva.
Na ovom tradicionalnom i cenjenom skupu u očekuje se prisustvo više od 2000 pravnih teoretičara i praktičara profesora univerziteta, članova akademija nauka, naučnih instituta, sudova, advokature i drugih pravosudnih organizacija, upravnih i drugih državnih organa, privrednih, bankarskih i osiguravajućih organizacija iz zemlje i sveta.

Mar
04

25 Kopaonik Biznis forum

Vreme dešavanja: Nije setovano vreme / Lokacija dešavanja: Kopaonik

Savez ekonomista Srbije i Udruženje korporativnih direktora Srbije, u partnerstvu sa kompanijom Mastercard, organizuju 25 Kopaonik Biznis forum. Ovogodišnji forum biće održan od 04-07.03.2018 u hotelu Grand na Kopaoniku. Očekuje se preko 1500 učesnika, uvaženih profesoa, državnih zvaničnika, članova diplomatskog kora, poslovnih ljudi, domaćih i stranih investitora i predstavnika medjunarodnih finansijskih organizacija.

biznis forum

Mar
08

Music Week 08-11.03.2018

Vreme dešavanja: Nije setovano vreme / Lokacija dešavanja: Kopaonik

Music Week je novi koncept turizma i zabave nastao u saradnji produkcije Sky Music i MK Mountain Resorta. Namenjen je ljudima koji žive dinamično, tokom dana žele da se odmore, bave sportom i relaksiraju, a tokom večeri očekuju vrhunsku zabavu.

Music week 1

Mar
15

Music Week 15-18.03.2018

Vreme dešavanja: Nije setovano vreme / Lokacija dešavanja: Kopaonik

Music Week je novi koncept turizma i zabave nastao u saradnji produkcije Sky Music i MK Mountain Resorta. Namenjen je ljudima koji žive dinamično, tokom dana žele da se odmore, bave sportom i relaksiraju, a tokom večeri očekuju vrhunsku zabavu.

Music week 2

Mar
21

14th European Winter Sport Games

Vreme dešavanja: Nije setovano vreme / Lokacija dešavanja: Kopaonik

14-ti po redu zimski dani Korporativnog Sporta

Kopaonik 21.03-25.03.2018

sport za sve